Projecte Babi

Construir aliances, fomentar xarxes i crear una caixa d’eines que complementin i aportin a la lluita de col·lectives antiracista. Aquests són els objectius que pretenem aconseguir amb el projecte Babi, que va començar el novembre de 2020 i tindrà una durada de 24 mesos.
Al llarg d’enguany es crearan metodologies i eines visant enfortir de formació que complementin coneixements i habilitats de treballadors/as socials, activistes i formadors/as, per a contribuir amb les accions de pressió a les institucions en la lluita contra el racisme.

Les primeres reunions del projecte van començar el desembre de 2020 i ara es dóna inici la fase de recerca sobre estratègies i accions que duen a terme associacions i col·lectives en cadascuna de les ciutats del projecte: Itàlia, Grècia, Espanya i Malta.
La idea és identificar accions i experiències reeixides que poden ser compartides per altres persones que lluiten contra el racisme en diversos països del món.
Al final de la fase d’identificació, serà la redacció de 4 informes nacionals i d’un manual amb 16 experiències d’incidència provades a escala local o nacional.
A Catalunya hem entrevistat 20 persones activistes en diferents espais, moviments, organitzacions antiracistes. A partir del contingut d’aquestes entrevistes, hem identificat accions, campanyes i espais d’incidència política. És important destacar que s’ha prioritzat evidenciar accions dutes a terme des d’espais d’activisme liderats per persones migrants o racialitzades, tant no mixtos com d’espais mixtos compartits amb persones activistes racialitzades com a blanques.
Les entrevistes dutes a terme van permetre reflexionar sobre dos aspectes claus: la majoria d’activistes entrevistades tenen una estratègia d’incidència vinculada a l’agenda política. Per exemple, mobilitzacions, comunicació en xarxes socials i recurs a mitjans de comunicació tradicionals. En segon lloc, es van poder identificar alguns dels temes prioritaris de l’agenda política de l’antiracisme polític en l’estat espanyol:
La lluita contra el racisme institucional, representat per la llei d’estrangeria; les identificacions policials per perfil racial; l’exclusió del mercat laboral; l’exclusió de gaudi de drets socials bàsic en les àrees de sanitat, habitatge, educació; De la mateixa manera es denuncien les pràctiques de racisme policial, i més en general, de control i criminalització dels cossos de les persones racialitzades per part de les diferents autoritats.

Comparteix

Facebook
Twitter
LinkedIn

Últimes notícies

A Twitter

Articles Relacionats

SegondaRondaCrowd
Entrevista rtve plau cafe idees
¿Cómo funciona el racismo?