A les eleccions del 21D, si pots votar, no votis racisme

Davant de la convocatòria d’eleccions del proper 21D, des de SOS Racisme hem volgut fer una lectura antiracista a les propostes dels diferents partits. Una vegada més. Hem seleccionat cinc temes que considerem imprescindibles a qualsevol programa electoral per definir quin país volem pel que fa a la lluita contra el racisme i la defensa de la igualtat de drets.

Com a entitat de drets humans que treballem denunciant el racisme, amb la voluntat de sensibilitzar la ciutadania i incidir políticament, pensem que és el nostre deure no restar aturades davant els comicis electorals. Per això des de fa una dècada, engeguem la nostra particular campanya de “Mistos Electorals” en diferents versions.

Enguany hem seleccionat 5 temes que considerem imprescindibles per un programa electoral antiracista per tal de buscar-los a les diferents propostes. Aquests són: Derogació de la Llei d’Estrangeria (punt de partida de la discriminació per raó d’origen a l’Estat espanyol, que divideix la ciutadania en diferents categories), Dret a vot per a les persones estrangeres (l’actual sistema exclourà el 15% de la població catalana major d’edat a les properes eleccions, vinculant els drets polítics a la nacionalitat enlloc de la residencia), Tancament dels CIE (mostra flagrant de racisme institucional, els Centres d’Internament per a Persones Estrangeres representen una violació del Drets Humans i la seva opacitat facilita les vulneracions de drets), Dret a la Sanitat Pública (amb l’aprovació del Reial Decret 16/2012 a l’Abril de 2012 es va iniciar una situació d’apartheid sanitari excloent a les persones estrangeres de la Sanitat Pública i dilapidant un dels fonaments de l’Estat del Benestar, com és la cobertura sanitària universal), Polítiques Públiques contra el Racisme (és imprescindible el desenvolupament de polítiques d’identificació, visibilització i transformació de les situacions de racisme i xenofòbia per assolir una societat en igualtat de drets efectiva).

Amb la missió d’identificar i assenyalar el racisme a campanya, hem llegit amb ulleres antiracistes els programes electorals de les principals candidatures polítiques (trobareu els enllaços al llarg del text). I hem comprovat quins partits inclouen els temes essencials per nosaltres. Tanmateix, hem tingut en compte els antecedents de cada partit. Aquest ha estat el resultat:

Quadre resum de l'anàlisi del programes electorals pel 21D

Derogació de la Llei d’Estrangeria

El Partit Popular, El Partit dels Socialistes de Catalunya i Ciutadans no ho inclouen en el seu programa electoral, com tampoc ho van fer per les Eleccions Generals del 26 de juny del i si ens basem en els seus respectius programes electorals per a les eleccions del 26 de Juny del 2016. Per la seva banda, Esquerra Republicana no menciona aquest punt en al seu programa electoral, tot i que al 26 de juny sí que es comprometia a derogar-la. Junts per Catalunya preveu que la República Catalana en tingui una de pròpia, que tot i que promet ser més «integradora», no deixa de ser una llei discriminatòria. En concret parlen de “Construir una societat oberta requereix d’una llei catalana d’estrangeria justa i inclusiva, que reguli l’entrada de persones però que també reconegui i respecti els drets i deures fonamentals de les persones, que s’elabori des de la perspectiva de la integració i no des de l’enfocament de l’expulsió, com és el cas de la llei espanyola”. (Programa Electoral Junts x Catalunya, pàg. 67). Talment, la formació Catalunya-En Comú Podem expressa la voluntat de reformar la Llei d’Estrangeria espanyola de la següent manera: “Impulsar activament la modificació de la Llei Orgànica d’Estrangeria, una llei obsoleta i restrictiva que no té en compte les persones ni el dret a la vida familiar i que lliga qualsevol estatus d’estranger no comunitari a unes condicions econòmiques impossibles”. (Programa electoral Catalunya – En Comú Podem, pàg. 135), però no pas derogar-la com reclamem algunes entitats de drets humans. Finalment, la CUP-CC és l’únic partit que es compromet a derogar la Llei d’Estrangeria al seu programa electoral (pàg. 61).

Anàlisi programes electorals 21D. Derogació LOEX

Dret a Vot

De la mateixa manera que trobem en el primer punt, el PP, el PSC i Ciutadans, no inclouen el Dret a Vot al seu programa. Però val la pena destacar que el PSC inclou un apartat al seu programa sota el lema «Enfortir la democràcia», en el qual recull en el seu punt 4.2 (Programa Electoral PSC, pàg. 115) algunes mesures com promoure el vot a partir dels 16 anys o assegurar la participació de les persones disminuïdes. Però cap proposta per revertir aquesta discriminació cap a les persones estrangeres. JxC tampoc es mostra favorable a aquest dret i no inclou el tema al seu programa electoral. Tampoc ho fa Esquerra Republicana, tot i que sí en parlà a les eleccions generals del 26J. Finalment, Cat-ECP i CUP-CC sí inclouen el dret a vot de les persones estrangeres als seus respectius programes de la següent manera: “Garantir el dret a vot de persones estrangeres residents a Catalunya en consultes, plebiscits o referèndums i incloure aquest dret a la nova llei electoral catalana. Treballar, al mateix temps, per la incidència política a l’Estat espanyol per a una reforma de la Constitució espanyola que permeti destravar les restriccions i impulsi el dret a vot actiu i passiu de persones estrangeres (supressió de l’article 13.2 de la CE).(Programa Electoral Cat-ECP, pàg. 134) i “La República ha de ser un model de referència en el respecte a la pluralitat cultural, racial, lingüística i de tots els elements que conformen la identitat de cada persona. La residència ha de ser l’únic requisit per a gaudir de la ciutadania plena i, per tant, per a la concessió de l’únic estatus existent amb plenitud de drets (vot, accés a la funció pública, etc.). (Programa Electoral CUP-CC, pàg. 61).
Anàlisi programes electorals 21D. Dret a vot
 

Tancament dels CIE

Altra vegada, PP, PSC i Ciutadans no inclouen aquest punt als seus programes, com tampoc ho feien als comicis anteriors. Junts per Catalunya pretén tancar els actuals centres per obrir-ne de nous de la següent forma: “Substituir els Centres d’Internament d’Estrangers per espais d’acollida i control, sota la tutela d’entitats socials reconegudes, respectuosos amb els drets humans i absolutament desvinculats de la gestió policial” (Programa Electoral JxC, pàg. 68). ERC no menciona aquest punt al seu programa tot i que han donat suport a les darreres accions de protesta pel tancament del CIE de Barcelona, així que suposem que no estan en contra sinó que no ho mencionen. Cat-ECP afirma que Impulsaria “un procés que permeti el tancament dels centres d’interna­ment d’estrangers i eliminar els mecanismes repressius que criminalitzen la immigració, com ara els operatius de batudes racistes”.(Programa Electoral Cat-ECP, pàg. 135) i finalment, la Candidatura d’Unitat Popular es compromet a “Treballar pel tancament del CIE de la Zona Franca”.(Programa Electoral CUP-CC, pàg. 62)
Anàlisi programes electorals 21D. Tancament CIE
 

Dret a la Sanitat Pública

El Partit Popular no inclou aquest punt al seu programa. No és estrany doncs va ser el partit artífex de Reial Decret 16/2012 a l’Abril de 2012 que va excloure, entre altres, a les persones sense permís de residència de la Sanitat Pública. Tot i que el títol del punt VII del programa de C’s és “Por una sanidad pública, universal y de calidad” entenem que és un titular fantasma, doncs en el desenvolupament d’aquest no es menciona en cap moment el restabliment d’aquest fonament de l’Estat del Benestar. La resta de partits es mostren a favor: Junts Per Catalunya es compromet a “Garantir la sostenibilitat d’un sistema sanitari català amb cobertura pública universal per a tothom, millorant-ne el seu finançament”. (Programa Electoral JxC, pàg. 89). El PSC apel·la a “Un sistema de salut públic centrat en les persones i les seves necessitats, la lluita contra les desigualtats en salut , i un sistema sanitari igual per a tothom”.(Programa Electoral PSC, pàg. 148). Respecte el dret a la Sanitat Pública ERC afirma que busca “Un sistema públic, universal, de qualitat, sostenible i equitatiu que sigui considerat una inversió de benestar i capaç de generar prosperitat”.(Programa ERC, pàg. 56), Cat-ECP afegeix al seu programa els següents punts: “Llei catalana d’accés a la sanitat que garanteixi la cobertura sanitària a les persones estrangeres “sense papers” que resideixen a Catalunya i defensar els principis d’universalitat i igualtat en l’accés al sistema de salut de Catalunya sense cap tipus de distinció, així com la promoció d’un sistema sanitari 100% públic a Catalunya”. Per acabar amb aquest criteri, la CUP-CC expressa de similar forma voler “un únic sistema sanitari públic de titularitat, provisió i gestió 100% pública. Només un sistema d’aquestes característiques pot garantir un accés universal, equitatiu i de qualitat a la sanitat”.(Programa Electoral CUP-CC, pàg. 31).

Anàlisi programes electorals 21D. Sanitat universal

 

Polítiques Públiques contra el Racisme

El Partit Popular afirma que lluitarà contra les discriminacions per motius de raça i origen, però ho fa en el mateix paràgraf en el qual parla de migració «legal i ordenada» la qual cosa ens sembla precisament discriminatori utilitzant una relació entre els conceptes estereotipada cap a les persones migrants i estrangeres, el punt, concretament és el següent: “Defensarem una immigració legal i ordenada. Combatrem amb fermesa les màfies que trafiquen amb persones i lluitarem contra les discriminacions per motius de raça o origen” (programa PPC, pàg. 17). A més, cal no oblidar que el seu candidat a la presidència de la Generalitat, Xavier Garcia Albiol, utilitzava el lema “Limpiando Badalona” fa només dos anys als comicis municipals i que està denunciat al Tribunal Europeu de Drets Humans per discurs racista i incitació a l’odi a la seva campanya per les eleccions municipals del 2010. Per tant, no ens ho creiem. Ciutadans per la seva banda, no inclou aquest punt al seu programa. El PSC afirma al seu programa el següent: “Combatrem els discursos racistes, xenòfobs i populistes que alimenten la desconfiança i l’odi vers la pluralitat adaptant la llei d’igualtat de tracte i no discriminació a la normativa europea”. (Programa Electoral PSC, pàg. 65). JxC parla d’ “Atendre especialment els col·lectius més vulnerables i treballar transversalment en com prevenim i com intervenim en casos de violència masclista, violència dins la llar i els delictes d’odi”. (Programa Electoral, JxC, pàg. 20). ERC afegeix diversos punts en polítiques contra el racisme, dos d’ells són els següents: “Combatre totes les ideologies de l’odi i la discriminació i programa de formació ciutadana contra els rumors, el racisme, la xenofòbia i la islamofòbia per la igualtat i la no discriminació”. (Programa Electoral ERC, pàg. 41). Per la seva banda, Cat-ECP pretén impulsar un Pla Integral contra la Islamofòbia, diferents polítiques actives envers el poble gitano i d’altres polítiques inclusives (Programa Electoral Cat-ECP, pàg. 137). Finalment, la CUP-CC també afegeix un apartat al seu programa anomenat “Per una república antiracista, amb drets polítics per a tothom” que inclou temes com “Desplegar una Llei de lluita contra la discriminació que permeti sancionar els comportaments discriminatoris” o “Elaborar un Pla Integral de lluita contra el racisme i la islamofòbia” entre d’altres (Programa Electoral CUP-CC, pàg. 62).

Anàlisi programes electorals 21D. Polítiques antiracistes

Una responsabilitat compartida

La mirada antiracista i de respecte als drets humans dels partits polítics hauria d’incloure molts més aspectes. En som conscients. Però tot i així esperem que aquesta revisió sigui útil per les persones convocades a participar en aquests comicis.

En aquest sentit, insistim en la necessitat de que la societat civil no sigui còmplice del discurs racista, ni el silenci que envolten algunes candidatures respecte els temes de drets humans, convivència, etcètera. És responsabilitat de les persones «receptores» dels discursos de l’odi, denunciar-lo i votar en conseqüència. Així com també, és fonamental que des de les formacions polítiques es sigui contundent amb aquells partits o polítics que fan discursos de l’odi per guanyar vots, cal denunciar-los i aïllar-los. Hem de posar per davant la construcció de pobles i ciutats justes i igualitàries.

Abans de votar aquest dijous, reflexiona i revisa quins partits incorporen propostes racistes al programa!

Si pots votar, #NoVotisRacisme

Comparteix

Facebook
Twitter
LinkedIn

Últimes notícies

A Twitter

Articles Relacionats

SensiSOSWEb1 (1)
photo_6026273325052969604_y
BannerWebRecopNoticias