En el dia de les persones migrades exigim dret a vot per a tothom

Aquest any el calendari ens llença un missatge inequívoc: el Dia internacional de les persones migrades, #18D, es commemora a 3 dies abans de les eleccions al Parlament de Catalunya, #21D. Reivindiquem, doncs, un cop més, el dret a vot de les persones estrangeres com un fet indispensable per una societat justa i una democracia forta. Comunicat de la plataforma “Vot x Tothom“.

VotxTothom Plataforma dret a vot estrangeres

En el dia de les persones Migrades exigim Vot X a Tothom

 

Avui, #18D, es celebra el Dia Internacional de les persones Migrades, una data important, també, per reivindicar els drets de les persones que han deixat el seu lloc d’origen, sigui pel motiu que sigui. Enguany aquesta commemoració és molt propera a la convocatòria electoral del 21 de desembre on la ciutadania està cridada participar a les eleccions per escollir qui ens representarà al Parlament de Catalunya.


Però és un error pensar que totes les persones que viuen a Catalunya podran expressar la seva opinió, ja que una vegada més les persones estrangeres no podran votar: Ni amb permís de residència ni sense;  ni les comunitàries ni les extra-comunitàries.
Estem parlant de 830.137 persones, que representen el 15% de la població catalana major de 18 anys.  Per què? Perquè el dret a vot està lligat a la nacionalitat, de manera que hi ha una limitació excloent en el reconeixement dels drets de les persones que contradiu el principi jurídic fonamental d’igualtat.
És imprescindible revertir aquesta situació de vulneració de drets. Les persones estrangeres han de tenir reconegut el seu dret a ser subjectes polítics actius, dotant d’eines el seu rol d’agents transformadors de la societat.
El passat 1 de desembre vam fer la presentació pública de la Plataforma Vot X Tothom, que té per objectiu reivindicar el dret a vot de les persones estrangeres com quelcom imprescindible per esdevenir una democràcia real i una societat justa i igualitària. A dia d’avui la Plataforma ja compta amb 76 entitats adherides i més de 250 adhesions individuals. 

Volem aprofitar el Dia Internacional de les persones Migrades per exigir que:

  • El dret al vot actiu i passiu no ha d’estar lligat a la nacionalitat. Ha de ser inherent a la persona i, en tot cas, vinculat la residència reconeguda mitjançant l’empadronament.

  • L’ article 25 del Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics ha de ser aplicable a totes les persones residents en un Estat, independentment de la seva nacionalitat.

  • Totes les persones a partir dels 16 anys que viuen a sidents en un Estat han de gaudir del dret a vot actiu i passiu, a elegir i ser elegides per sufragi en totes les eleccions que se celebrin a qualsevol nivell.

     

Més informació https://votxtothom.wordpress.com/ o trucant al 933010597

Comparteix

Facebook
Twitter
LinkedIn

Últimes notícies

A Twitter

Articles Relacionats

SensiSOSWEb1 (1)
photo_6026273325052969604_y
BannerWebRecopNoticias