#REFLEXIÓ: 5 anys de Directiva de la Vergonya

Avui es compleixen 5 anys de l’aprovació per part del Parlament de la Unió Europea de la denominada Directiva de Retorn (115/2008), més coneguda en el context dels Drets Humans com a Directiva de la Vergonya. Aquesta Directiva autoritza la privació de llibertat de tota persona estrangera no comunitària que es trobi de manera irregular al territori europeu, per un període de fins a 18 mesos (1 any i mig), pel sol fet de no tenir papers i no ser europeu de la unió.
Si considerem que els Drets Humans han d’estar a l’eix central del debat sobre les migracions, i que justament el respecte i la garantia dels Drets Fonamentals és un element que ha d’identificar tots els Estats Democràtics, la Directiva de Retorn és una norma jurídica que ha de fer avergonyir a la Unió Europea i a qualsevol sistema democràtic que consideri el respecte als drets humans. És una norma que legalitza, sense cap legitimitat, la discriminació per raó de nacionalitat. És una Directiva que viola i autoritza la violació dels Drets Humans.
5 anys després d’aquesta violació “legal” dels drets humans i l’autorització de discriminació per part de la Unió Europea, des de SOS Racisme expressem el nostre rebuig al seu contingut i mandat, perquè cap persona és il·legal, perquè ni avui ni mai, una norma europea, ni de cap altra naturalesa, ha d’atemptar contra el principi bàsic de la no discriminació establert a tots els ordenaments jurídics nacionals e internacionals. Perquè ni avui ni mai, el Parlament Europeu, ni cap altra institució Europea, estan legitimades per atemptar y transgredir, sota el discurs de la regulació migratòria, contra els drets humans de les persones.
[CASTELLANO]
Hoy se cumplen 5 años de la aprobación por parte del Parlamento de la Unión Europea de la denominada Directiva de Retorno (115/2008), mejor conocida en el ámbito de los derechos humanos como la Directiva de la Vergüenza. Dicha Directiva autoriza la privación de la libertad de toda persona extranjera no comunitario que se encuentre de manera irregular en territorio europeo, por un plazo de hasta 18 meses (1 año y medio), por el sólo hecho de no tener papeles y no ser europeo de la unión.
Si consideramos que los Derechos Humanos deben estar en la centralidad del debate sobre las migraciones, y que justamente el respeto y garantía de los Derechos Fundamentales es un elemento que debe caracterizar a todo Estado Democrático, la Directiva de Retorno es una norma jurídica que debe avergonzar a la Unión Europea y a todo sistema democrático que se precie de respetar los derechos humanos. Es una norma que legaliza, sin legitimidad alguna, la discriminación en razón de la nacionalidad. Es una Directiva que viola y autoriza la violación de derechos humanos.
A 5 años de esa “legal” violación de derechos humanos y autorización de discriminación por parte de la Unión Europea, desde SOS Racisme expresamos nuestro rechazo a su contenido y mandato, porque ninguna persona es ilegal, porque ni hoy, ni nunca, una norma europea, ni de otra naturaleza, deben atentar con el principio básico de la no discriminación establecido en todos los ordenamientos jurídicos nacionales e internacionales. Porque ni hoy ni nunca, el Parlamento Europeo, ni otra institución Europea, están legitimados para atentar y transgredir, bajo el discurso de la regulación migratoria, con los derechos humanos de las personas.
SOS Racisme Catalunya
 

Comparteix

Facebook
Twitter
LinkedIn

Últimes notícies

A Twitter

Articles Relacionats

CartelEventoCrowdSOS
Entradas_MEDIDASWEB
photo_2024-04-24_13-32-18