Reunió de SOS Racisme amb Ciutadans pel Canvi

El passat dilluns 20 de febrer SOS Racisme-Catalunya es va reunir amb representants de Ciutadans pel Canvi en el marc de la Campanya 1=1.
A partir d’aquesta Campanya impulsada des de SOS Racisme es vol fer avançar el concepte de ciutadania deslligant-lo del concepte de nacionalitat, d’acord amb la realitat social actual, i per tant demanar el reconeixement del dret de sufragi actiu i passiu per les persones d’origen immigrat residents a l’Estat espanyol.
Ciutadans pel Canvi, a la seva Convenció celebrada a l’abril de 2003, va aprovar aquesta demanda (resolució. n.39) que va quedar incorporada als 100 Canvis pel Canvi, contribució de CpC al programa electoral de la coalició SCC. L’any 2005, a la seva VI Convenció, CpC va acordar promoure la presentació conjunta d’una proposició no de llei al Parlament de Catalunya, demanant el dret de vot a les persones immigrades i engegar una campanya de sensibilització.
Com a resultat de la reunió, Ciutadans pel Canvi va expressar el seu suport amb la Campanya 1=1. Des de SOS Racisme-Catalunya es va demanar que aquest es tradueixi en impulsar, als municipis de Catalunya amb representació de la formació política, l’aprovació de la resolució presentada per l’entitat en favor d’aquest dret. Així com, en el compromís d’impulsar una resolució del mateix caire al Parlament de Catalunya.
Ambdues parts van destacar la necessitat d’avançar en la igualtat de drets dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya per tant de garantir la cohesió social i la salut democràtica de Catalunya.
SOS Racisme Catalunya
3 març 2006

Comparteix

Facebook
Twitter
LinkedIn

Últimes notícies

A Twitter

Articles Relacionats

SensiSOSWEb1 (1)
photo_6026273325052969604_y
BannerWebRecopNoticias