SOS Racisme dóna suport al manifest "Badalona som tots"

SOS Racisme-Catalunya s’ha adherit al manifest per la convivència “Badalona som tots”. Text impulsat per un grup d’entitats socials així com veïns i veïnes de la ciutat de Badalona per promoure la cohesió social davant els darrers fets que han posat en perill aquesta convivència.
Podeu trobar més informació sobre la iniciativa al seu espai web .
El text del manifest, presentat el darrer 29 d’abril del 2009, és el següent:
Les entitats sotasignants,
MANIFESTEM QUE:
Badalona ha experimentat els darrers anys un canvi social i demogràfic, fruit de diferents processos migratoris, que ha fet canviar la ciutat. L’arribada de persones procedents d’altres països s’ha de tenir en consideració perquè és un factor important que, com d’altres, influeix en l’economia local, en les necessitats socials, en el pluralisme cultural i religiós, en la prestació dels serveis públics i en qüestions relacionades amb la percepció de la ciutat que provoca aquesta nova composició social.
Aquesta nova realitat, que sovint es viu amb inquietud – fruit de la comprensible dificultat per assimilar els canvis i, sobretot, perquè s’afegeix a situacions socioeconòmiques insatisfactòries que ja existien prèviament a la ciutat- també és, innegablement, una oportunitat. La gestió d’aquesta situació és un repte comú entre les administracions, els agents socials i econòmics, i els ciutadans i ciutadanes en general.
El futur que volem per Badalona persegueix l’objectiu d’assolir la cohesió social i la ciutadania, entesa com a espai comú de convivència i de referència per a tothom, i com a estatus jurídic que estableix els drets i els deures de les persones davant la col·lectivitat. En aquest futur de cohesió és necessari compartir els valors, la llengua, els principis democràtics i unes pautes de comportament.
Aquest compromís per la cohesió esdevé estratègic per a Badalona i reclama obrir una etapa de concertació social, institucional i política.
És per poder donar resposta a aquests reptes que
ACORDEM:

  • El nostre compromís i corresponsabilitat en desfer estereotips i prejudicis, en promoure el coneixement, el respecte i el diàleg, i en treballar a favor d’actituds socials positives i constructives.
  • La defensa d’un model de ciutat basat en la cohesió social, en la convivència, en els drets i els deures de tota la ciutadania, en la reducció de desigualtats i la igualtat d’oportunitats; que respongui a les noves necessitats i els canvis que comporta l’arribada de nouvinguts i, de forma més àmplia, als reptes que planteja la diversitat mateixa, que no només és fruit de la immigració sinó que és característica intrínseca de tota societat.
  • Treballar de manera conjunta i complementària per a la integració de les persones nouvingudes en el marc del respecte pel nostre sistema de valors democràtics, constitucionals, socials i jurídics, garantint els drets i els deures de tota la ciutadania, sense cap tipus de discriminació per qüestions de gènere, origen, condició ni religió. I posar al centre de la nostra acció tant l’acollida i la inserció de les persones nouvingudes com el respecte per la diferència i el reconeixement positiu de la diversitat
  • Exigir a l’Ajuntament que incorpori aquest model i aquests objectius com a prioritat de la seva acció política, que treballi també conjuntament i complementàriament amb la societat civil i que la prestació de serveis es faci garantint la reducció de desigualtats així com la igualtat d’oportunitats de tots els ciutadans de Badalona. Demanar a la resta d’administracions i institucions públiques catalanes i estatals que reconeguin aquesta voluntat d’acció i hi donin suport.
  • Demanar a totes les entitats i agents que tenen algun lideratge a la ciutat –ja sigui polític, econòmic, social, religiós o ideològic- que l’exerceixin de forma responsable, per tal que els seus interessos particulars no posin en perill la construcció d’una ciutat democràtica i plural en què tothom sigui respectat, d’acord amb allò subscrit en el “Pacte local per la convivència i el civisme” aprovat en el Consell de Ciutat, el 24 de febrer de 2007.
  • Constituir-nos com a grup per treballar conjuntament per aquests objectius, així com per donar resposta a qualsevol agressió contra la convivència i la cohesió social que es pugui produir a Badalona.
  • Demanar als mitjans de comunicació una actitud crítica i responsable, que no refermi estereotips i que treballi en favor de la cohesió social.
  • Demanar l’adhesió a aquest compromís amb Badalona a la resta d’organitzacions i persones de la ciutat.

Signen, les entitats promotores: ARSIS, Ateneu de Sant Roc, La Rotllana, La Mussara, AMICS, Fundació Salut Alta, Òmnium Cultural, Espai Jove de Converses Interculturals, Naday-E-Pakistan, Associació Projecte Musivari, Associació Cultural Popular Xinesa
Barcelona, 29 d’abril del 2009
SOS Racisme-Catalunya

Comparteix

Facebook
Twitter
LinkedIn

Últimes notícies

A Twitter

Articles Relacionats

SegondaRondaCrowd
Entrevista rtve plau cafe idees
¿Cómo funciona el racismo?