SOS Racisme exigeix responsabilitat política i la desmantelació de l’apartheid jurídic

La reforma de la Llei d’Estrangeria duta a terme l’any 2003 pel PP, amb l’acord del PSOE, va portar a la modificació del Codi Penal en materia de delictes comesos per ciutadans estrangers. Lo anterior no va fer més que consolidar l’apartheid jurídic al que es veuen sotmeses les persones inmigrades que resideixen en el nostre territori, especialment les que es troben en situació administrativa irregular.
Amb aquesta reforma, es va introduir l’obligatorietat pels Jutges de substituir les penes privatives de llibertat inferiors a sis anys per l’ expulsió del territori espanyol, sempre que la persona condemnada estés en situació administrativa irregular en el nostre territori (el que comportava una altra sanció més, com és la prohibició d’entrada en el territori espanyol durant 10 anys).
Tot lo anterior implicava la vulneració flagrant d’un de los principis vertebradors del nostre Estat de Dret, com és el principi d’igualtat davant la Llei, en la mesura que en funció de l’origen de les persones, s’aplicaven uns criteris diferents davant la comisió d’un delicte(castigat amb una pena privativa de llibertat inferior a sis anys).
Aquestes reformes es van realitzar en un contexte polític en el que hi havia una clara voluntat de vincular inmigració amb delinqüència, com ho va mostrar l’aprovació en aquell moment de la “Ley de medidas en materia de violencia doméstica, inseguridad ciudadana e integración social de inmigrantes”, títol clarament discriminatori que responia a aquest objectiu. Aquesta voluntat política va tenir, i té, unes pèssimes conseqüències socials, ja que part de la ciutadania ha anat interioritzant aquests arguments tot contribuïnt així a les manifestacions de racisme social.
Avui, valorem positivament la proposta de reforma del PSOE dels preceptes anteriors, en la mesura que no dóna caràcter obligatori a la substitució de la pena privativa de llibertat (inferior a 6 anys) per la mesura d’expulsió, pero continua preocupant-nos que lo anterior quedi a discreció total del Jutge que conegui del assumpte, ja que segueix vulnerant-se el principi d’igualtat davant la Llei (l’únic és que no de manera sistemàtica, sinó a arbitri del Jutge que conegui de l’assumpte), segueix existint la posibilitat de substituir una sanció penal per una sanció administrativa y l’anterior, sense entrar a valorar les condicions personals del penat.
Enfront aquest lleu canvi de trajectòria en la política del PSOE, és de destacar la insistència del PP en el seu discurs racista i xenòfob, que reitera una i altra vegada la vinculació entre inmigració i delinqüència, com ho demostren les imatges del video difós per denunciar el suposat deteriorament de la seguretat ciutadana en la nostra societat, sense que cap grau de responsabilitat marqui el seu paper en l’oposició.
Per tot plegat, des de SOS Racisme exigim que es continuï treballant amb la voluntat de reformar aquest marc legal discriminatori que desde fa anys consolida un apartheid jurídic en funció de l’origen de las persones residents en l’Estat espanyol, vulnerant un principi fonamental democràtic: la igualtat davant la llei.
Federació d’Associacions de SOS Racisme de l’Estat espanyol
21 novembre 2006

Comparteix

Facebook
Twitter
LinkedIn

Últimes notícies

A Twitter

Articles Relacionats

WebLleiRacista
EntrevistaCheikhPublico