#NOTICIA: Suport crític al Pacte Nacional pel Dret a Decidir

SOS Racisme Catalunya va realitzar la seva adhesió al Pacte Nacional pel Dret a Decidir el passat divendres, però ho va fer mantenint una una visió crítica del contingut i la manera de fer d’aquest procés. Fem pública la carta que vam enviar als responsables polítics informant del nostre suport crític i exposant el nostre posicionament.
Molt Honorable President,
L’associació SOS Racisme Catalunya, com a organització de defensa dels Drets Humans, dóna ple suport a la Carta de les Nacions Unides  i, per tant, “al principi de la igualtat de drets dels pobles i del seu dret a la lliure determinació” (article 1.2).  És per això que volem manifestar el nostre suport al Pacte Nacional pel Dret a Decidir, molt especialment en el punt en què es vincula aquest dret a “la millora de la condició de vida individual i col·lectiva de les persones que viuen i treballen a Catalunya, al compromís amb les exigències de la qualitat de la democràcia, als drets socials –especialment en l’atenció als més febles-, a l’aprofundiment de l’estat del benestar…”,  i també en aquell altre en què es manifesta que “exigir l’exercici del Dret a Decidir implica també l’afirmació que Catalunya és una comunitat humana que integra, respecta i recolza les diverses aportacions culturals i el pluralisme lingüístic que avui es reflecteix a la nostra societat” i es recorda que “la societat catalana… proclama ““com a valors superiors de la seva vida col·lectiva la llibertat, la justícia i la igualtat, i manifesta la seva voluntat d’avançar per una via de progrés que asseguri una qualitat de vida digna per a tots els que viuen i treballen a Catalunya””.
Això no obstant, trobem algunes mancances en el manifest:  es reclama “per exigència democràtica que la ciutadania de Catalunya puguem exercir amb el nostre vot el Dret a Decidir sobre la nostra institucionalització política”, però, en canvi, no es defineix qui conforma aquesta “ciutadania de Catalunya”. Massa sovint sentim a parlar de la Catalunya dels set milions i mig, però a l’hora de la veritat ens trobem que a una part molt important d’aquesta Catalunya no se li reconeix el dret de vot, pel fet de no tenir la nacionalitat espanyola (o alguna altra d’europea).
El manifest parla de millora de les condicions de vida, especialment les de les persones  més febles,  i d’aprofundiment de l’estat del benestar; al nostre parer, aquestes afirmacions entren en flagrant contradicció amb les polítiques econòmiques de l’actual govern, que conculquen sistemàticament drets bàsics, com el d’accés a la sanitat universal o el d’una educació de qualitat, per no parlar del d’un habitatge digne o d’altres també recollits a la declaració universal dels Drets Humans.
Tampoc no entenem perquè es vincula el Dret a decidir a “la voluntat col·lectiva d’integració a la Unió Europea revitalitzada”. Considerem que, en tot cas, és el poble de Catalunya en el seu conjunt qui haurà de decidir, en el seu moment, la mena de vincles que voldrà mantenir amb la Unió Europea.  No podem exigir el Dret a decidir la nostra relació amb l’Estat espanyol i, alhora, donar per feta la nostra relació amb la UE.
Per totes les raons esmentades, SOS Racisme Catalunya dóna un suport crític al Pacte Nacional pel Dret a Decidir, conscients que aquest suport ens exigeix un esforç més en la lluita pel dret a la plena participació política, indissociable dels drets socials, culturals i econòmics, i tot esperant que al llarg del procés es tinguin en compte les nostres consideracions i, molt especialment, es reconegui el dret de vot de totes les persones que viuen a Catalunya – independentment del seu origen o del seu lloc de naixement -,  en les lleis que hauran de desplegar les bases d’aquest Pacte. No cal dir que podeu comptar també amb la nostra col·laboració per tot allò que representi un pas endavant en l’aprofundiment democràtic que us proposem.
Atentament,
Alba Cuevas Barba, Directora de SOS Racisme Catalunya
 

Comparteix

Facebook
Twitter
LinkedIn

Últimes notícies

A Twitter

Articles Relacionats

SegondaRondaCrowd
Entrevista rtve plau cafe idees
¿Cómo funciona el racismo?