Publicitat i racisme: un joc de miralls?+

Publicitat i racisme: un joc de miralls?