#drets laborals

El racisme és indispensable pel funcionament del sistema capitalista