#La Fede

Grup de venedors al centre de Dakar. Foto Sònia Calvó
Ponència de David Bondia a "Ciutadania a Parts Iguals"