#Marroc

Foto: Jesús Blasco de Avellaneda - Desalambre