EXIGIM LA REVOCACIÓ DE LES ORDRES D’EXPULSIÓ I L’ATURADA DE TRASLLATS SENSE CONDICIONS.