#RDL 16/2012

#4añosdeexclusionsanitaria a l'Ajuntament de Barcelona