Cal condemnar la violència des dels principis democràtics i no obrir la porta a l’odi racista