#ACTIVITAT: Aturem el vot xenòfob+

#ACTIVITAT: Aturem el vot xenòfob