#COMUNICAT: Pel tancament dels CIE perquè són indignes, perquè atempten contra els Drets Humans, perquè són una vergonya.+

#COMUNICAT: Pel tancament dels CIE perquè són indignes, perquè atempten contra els Drets Humans, perquè són una vergonya.