Cal garantir la protecció de les víctimes de la Llei d'Estrangeria