#COMUNICAT: El PPC supera la ficció i demostra que encara pot ser més racista

imagesNo tenim paraules per descriure la moció que el Partit Popular de Catalunya va presentar a la Mesa del Parlament el passat 7 de maig. Certament de vegades la realitat supera la ficció, i així ha passat amb aquest document que a banda de ser racista i xenòfob, diu mentides, planteja propostes polítiques al govern de la Generalitat sobre les quals no té competències. És alarmista i posa en perill la convivència i la cohesió social al nostre país.
A continuació adjuntem el document complert. No obstant, volem destacar algun dels punts.

  • «El Parlament de Catalunya rechaza el racismo y se opone a cualquier manifestación de xenofobia o racismo hacia el inmigrante» Més val que els primers en aplicar aquesta màxima sigui el propi PP, són masses els exemples que posen en evidència que fan precisament el contrari. A nivell estatal: una política migratòria assassina a la frontera sud o excloent a les persones estrangeres sense papers d’un dret fonamental amb el Real Decret sobre Sanitat…. entre altres. A nivell municipal, només cal repassar els comentaris que els darrers dies candidats i candidates a diferents alcaldies han fet en relació les persones d’origen estranger. El PPC és hipòcrita i menteix.
  • Proposa que el Parlament de Catalunya insti al Govern de la Generalitat a «Promover ante los ayuntamientos el cierre de los centros de culto ilegales relacionados con el salafismo» Més enllà de la pròpia mesura, considerem que aquesta és una proposta incendiària, que criminalitza a un col.lectiu, crea alarma social i posa pals a les rodes a la convivència als nostres pobles i ciutats.
  • Dirigida, també, al Govern de la Generalitat. «Poner en marcha un compromiso de integración, no aceptando a quines no respetan la ley y atenten contra la seguridad y tranquilidad de nuestros vecinos». I una més «Impulsar la priorización de las ayudas públicas municipales no ligadas a servicios de urgencia social a quines tengan residencia plenamente legal y a quines son ciudadanos de pleno derecho». A més del llenguatge xenòfob utilitzat, no diuen res nou, aquesta proposta la recull la llei d’estrangeria a l’article 14 (*) Demostren, així, el seu desconeixement normatiu de la realitat.
  • «Potenciar que el inmigrante se comprometa a cumplir las leyes y a respetar las costumbres de nuestra sociedad, a aprender nuestras lenguas oficiales, a pagar sus impuestos y cotizaciones como todos los demás, a trabajar activamente para integrarse y a regresar a su país si durante un tiempo no logran encontrar empleo.» A banda de ser una proposta totalment desproporcionada que traspassa el límit de les competències, és contrària a la normativa actual, autonòmica i estatal, així com també a pactes internacionals que vinculen a l’estat espanyol. Demagògia en estat pur.

Sembla que les propostes del PPC es mantenen en dividir a la població en ciutadans de primera, de segona…. i no ciutadans. De nou relacionen delinqüència amb immigració. I parlen “d’integració” com si integrar-se en una societat no volgués dir formar-ne part, és a dir, participar plenament de totes les decisions polítiques i socials. Per al PP, “integrar-se” vol dir sotmetre’s als dictats antidemocràtics que inspiren aquest partit: pensar, resar, vestir-se i fins i tot menjar..
Des de SOS Racisme Catalunya

  • Considerem que aquest document està fora de lloc. És indigne i llunyà de l’ètica i la responsabilitat que entenem que diputats i diputades del Parlament de Catalunya han de tenir.
  • Condemnem cadascun del punts perquè són racistes, perquè atempten contra la dignitat de les persones i perquè promouen l’odi.
  • Demanem a la resta de Grups Parlamentaris que no entrin en aquest joc i que apartin i aïllin a un partit que fa propostes que posen en perill la convivència i la cohesió social a Catalunya.

Descarrega el text original de la moció del PPC

(*) Artículo 14 de la LOEX. Derecho a la Seguridad Social y a los servicios sociales. 1. Los extranjeros residentes tienen derecho a acceder a las prestaciones y servicios de la Seguridad Social en las mismas condiciones que los españoles. 2. Los extranjeros residentes tienen derecho a los servicios y a las prestaciones sociales, tanto a las generales y básicas como a las específicas, en las mismas condiciones que los españoles. En cualquier caso, los extranjeros con discapacidad, menores de dieciocho años, que tengan su domicilio habitual en España, tendrán derecho a recibir el tratamiento, servicios y cuidados especiales que exija su estado físico o psíquico. 3. Los extranjeros, cualquiera que sea su situación administrativa, tienen derecho a los servicios y prestaciones sociales básicas.

Comparteix

Facebook
Twitter
LinkedIn

Últimes notícies

A Twitter

Articles Relacionats

CartelEventoCrowdSOS
Entradas_MEDIDASWEB
photo_2024-04-24_13-32-18