#COMUNICAT: SOS Racisme Catalunya denuncia, una vegada més, el blindatge dels CIES a la societat civil

La Comissaria General d’Estrangeria i Fronteres ha denegat novament l’accés a mitjans de comunicació inclosos en la campanya” Open Access Now” de Migreurop

L’accés a la informació, saber qui hi ha i què succeeix dins el CIE, és imprescindible per vetllar per la seguretat i els drets fonamentals de les persones allà retingudes. I no hi ha una raó que justifiqui el contrari

Celebrem l’Acte emès ahir pels jutges de vigilància del CIE de Barcelona, en el que reconeix el dret a ONG i advocats a accedir al centre i fixa les condicions necessàries per defensar el dret a assistència jurídica de les persones retingudes

Avui, 28 de juny del 2013, hem pogut entrar al Centre d’Internament per a persones estrangeres (CIE) de la Zona Franca de Barcelona, acompanyant l’eurodiputada Carmen Romero, les diputades del Parlament de Catalunya Isabel Vallet (CUP) i Pere Aragonés (ERC) i l’entitat Moviment per la Pau i el Desenvolupament (MPDL). La petició d’entrada, però, incloïa un grup de representants més amplis, entre ells, mitjans de comunicació.
Aquestes persones no han pogut accedir perquè des de la Comisaria General d’Estrangeria i Fronteres no s’ha acceptat la petició.  En el cas de les entitats al·legant una qüestió de volum i número de persones, i en el cas dels mitjans de comunicació per una ordre expressa d’haver de seguir un procediment divers a la resta d’agents socials i dirigir-se al Gabinet de Premsa de Policia Nacional, i en cap cas poder acompanyar una comitiva formada per parlamentaris i entitats.
Davant aquesta situació, des de SOS Racisme Catalunya, responsable de l’organització de l’acció com  a entitat membre de Migreurop, volem fer pública la nostra exigència que es flexibilitzi l’accés de mitjans de comunicació i societat civil als CIES. No considerem pertinents les justificacions al·legades, ans el contrari, són noves mostres de manca de transparència i opacitat. El paper dels mitjans de comunicació en informar a la població de la realitat dels centres i transmetre la vulneració de drets humans que suposen és d’una gran rellevància, i considerem que justament és aquest paper social el que es vol dificultar sinó impedir.
La societat civil, entesa com entitats i mitjans de comunicació que en puguin realitzar la seva tasca d’informació a la població en general, han de tenir un accés fàcil i assegurat a les instal·lacions i a contactar amb les persones allà retingudes.
Per altra banda, tenim la satisfacció de difondre noticies recents que esperem millorin la situació i permetin que se’ns reconegui, al menys a les associacions de defensa dels drets humans, l’entrada al CIE i restringeix les competències del Director del Centre: els Magistrats – Jutges d’Instrucció nº 1 i nº30 de Barcelona han emès un Acte (Auto) en el que reconeix queno hi ha justificació legal alguna per limitar el dret a visites de les ONG a interns, tal i com succeeix a l’actualitat al CIE de Barcelona” i fixa les condicions que s’han de donar per complir el que disposa l’article 62 bis de la LOEX: dret a entrar en contacte amb les persones, tots els dies de l’any en un horari suficientment ampli que és de mínim 6 hores diàries disposades entre matí i tarda. Aquestes visites es podran realitzar de manera individual o en grup i es podran instal·lar mecanismes de comunicació amb les entitats, com bústies de suggeriments, de lliure accés als interns. I fixa clarament que el Director del centre no podrà en cap cas negar ni limitar l’accés d’una entitat, i aquesta possibilitat només és competència dels jutges de control d’estància.
Per altra banda, l’Acte també reconeix que “la direcció del CIE de Barcelona denega sistemàticament les visites dels advocats que no tinguin una designa escrita pels clients. Aquest sistema ha de ser modificat (…) per complir el dret de defensa integrat en el dret fonamental a la tutela judicial efectiva inclòs en l’art. 24 de la Constitució Espanyola”. Per tal de fer-ho efectiu fixa les condicions que han d’assegurar l’assistència jurídica a les persones retingudes, destacant el fet que, davant la impossibilitat que els interns puguin signar una designa com es donaria en condicions habituals, “que la acceptació per un intern de la sol·licitud de visita per un lletrat constitueix per si mateixa una designa”.
Des de SOS Racisme Catalunya, com a entitat antiracista de defensa dels drets humans, continuarem treballant pel tancament dels Centres d’Internament per a persones estrangeres, el nostre objectiu últim, doncs són la mostra més flagrant de racisme institucional a la nostra ciutat, l’Estat Espanyol i a tota Europa. I com a part d’aquesta lluita, no només continuarem donant assistència a les persones que pateixen discriminacions racistes i vulneracions de drets, també col·laborarem en xarxa a nivell local i internacional en accions que visibilitzin i denunciïn la vulneració de drets, com Open Access Now amb Migreurop.
Informació relacionada:
Els Centres d’Internament per a persones Estrangeres (CIE) són espais que depenen del Ministeri d’Interior de l’Estat Espanyol, on es retenen fins a 60 dies a persones estrangeres que estan en situació administrativa irregular.
El fet de que no existeixen normes de regulació d’aquests espais – s’està a l’espera de la publicació del Reglament de Règim Intern, des de la darrera reforma de la llei d’estrangeria de novembre de 2009- suposa que en ells es propiciïn vulneracions dels Drets Fonamentals.
Un dels aspectes que denota la manca de transparència és la dificultat per a entrar a organitzacions socials i de defensa dels Drets Humans, tot i que està recollida a la reforma de la llei d’estrangeria.
Migreurop és una xarxa europea formada per associacions i també persones a títol individual. El seu objectiu principal és donar a conèixer la vulneració de drets humans que pateixen persones estrangeres que per manca de documentació veuen restringida les seves llibertats i els seus drets.
La campanya Open Acess Now to detention centers for migrants; consisteix en fer una visita institucional a diferents CIEs d’Europa. Aquesta visita es dur a terme amb la presència de Parlamentaris Europeus i una organització membre de Migreurop.
En l’edició d’enguany, i com a novetat, les visites s’estan realitzant també amb la presència de parlamentaris autonòmics, també càrrecs polítics municipals, altres organitzacions socials i mitjans de comunicació.
 

Comparteix

Facebook
Twitter
LinkedIn

Últimes notícies

A Twitter

Articles Relacionats

EntrevistaCheikhPublico
Noticia la directa
ArticleJosep_Vinicius (1)