Declaracions de l'alcalde de Barcelona sobre la possible aprovació de l'ordenança de convivència

El conjunt d’entitats que el darrer dia 19 de desembre ens vàrem manifestar en l’Audiència Pública per la retirada de l’actual Projecte d’Ordenança de mesures per fomentar i garantir la convivència ciutadana aprovat en Comissió de Presidència, Hisenda i Equilibri Territorial, el 9 de novembre de 2005, volem manifestar la nostra preocupació davant la posició manifestada per l’alcalde de Barcelona en el sentit que aquesta ordenança serà aprovada ara i que pot ser retirada d’aquí un any “si no funciona”.

  • En primer lloc, considerem que fer aquestes afirmacions en ple període de presentació d’esmenes mostra un dèficit democràtic i un menyspreu del que és la participació ciutadana.
  • Pensem que les persones que formen part dels col·lectius vers qui va dirigida aquesta ordenança no poden estar exposades a situacions “experimentals”. L’impacte sobre els processos personals, educatius i d’inserció d’aquests col·lectius es poden veure greument afectats per actuacions policials que els dispersin, els invisibilitzin i els dificultin l’accés a actuacions de suport social. D’altra banda, el preu que poden pagar aquestes persones en situacions ja de per si mateixes precàries pot ser molt greu i irreparable d’aquí un any. La xarxa d’entitats que treballen amb aquests col·lectius tenen prou experiència i rigor acumulat com per fer possible que sorgeixi un pla de treball consensuat i sense riscos.
  • Si la posada en marxa d’aquesta ordenança, tal com s’ha declarat públicament, representa una inversió de 25 milions d’euros de diners públics, entenem que ha de ser una inversió molt justificada. En aquest sentit, sorprèn que s’atribueixi ja un pressupost (la partida més baixa) a plans socials, un dels quals, el Pla Integral de la Prostitució, és encara inexistent. A més a més, pel que fa a aquest Pla, les entitats que treballen amb aquest col·lectiu s’han oposat públicament a la seva implementació segons els objectius que es mencionen al projecte d’ordenança.
  • Considerem que l’avaluació d’impacte de l’esmentat projecte, si finalment arribés a aprovar-se, requeriria de la formació immediata de l’Observatori Permanent de la Convivència (previst a la mateixa normativa), amb representació d’entitats ciutadanes, sindicals, jurídiques, de les entitats que intervenen en els sectors afectats i dels propis col·lectius de persones afectades. Aquest Observatori hauria de plantejar-se com a primera funció establir els criteris i la metodologia que es farà servir per tal d’avaluar l’impacte de la implementació de l’ordenança de convivència a la ciutat i sobre les situacions en les quals pretén intervenir.
  • Demanem que la Síndica de Greuges de Barcelona, en qualitat de figura garant de l’acompliment del preceptes i recomanacions recollits a la Carta Europea de Salvaguarda de Drets Humans a la Ciutat, faci públiques les seves al·legacions al projecte d’Ordenança. Considerem que en aquest aspecte li correspon vetllar perquè cap de les normatives vigents a la ciutat suposin una retallada dels drets de la persona recollits en aquesta norma.

Associació Catalana de Defensa dels Drets Humans, Casal del Infants del Raval, Comissió de Defensa dels Drets de la Persona del Col·legi d’Advocats, Comissió Executiva del Secretariat d’Entitats de Sants, Hostafrancs i la Bordeta, FAVB, Genera (Associació per els drets de les dones en situació d’exclusió i marginació social), LICIT (Línia d’Investigació i Cooperació amb Immigrants Treballadores Sexuals), SOS Racisme Catalunya.
19 desembre 2005

Comparteix

Facebook
Twitter
LinkedIn

Últimes notícies

A Twitter

Articles Relacionats

EntrevistaCheikhPublico
Noticia la directa