El 14% dels joves espanyols donaria el seu vot a un partit racista

 Segons un estudi elaborat per l'Institut de la Joventut (Injuve), el 14% dels joves espanyols donarien el seu vot a un partit de caire racista si l' immigració continua augmentant.

Es tracta d' una minoria, si tenim em compte els 1.436  joves entrevistats durant el  mes de juliol del 2008. Tot i així, és una dada preocupant que un 9% dels mateixos entenguin les pràctiques i les accions que els  grups radicals exerceixen vers les  persones estrangeres. També ens crida molt l'atenció que un 18% dels joves entrevistats pensin que partits de  naturalesa xenòfoga tindrien " bastant o molta acollida" al nostre sistema polític.

La tolerància  dels joves amb  l'immigració mostra  grans paralel·lismes amb el conjunt de la població de més edat. A grans trets podríem dir que els joves espanyols pensen igual que els seus pares davant el fenòmen migratori. El 52% dels joves creuen que la societat espanyola és "poc o gens tolerant", mentres que a nivell nacional,  l'estadística creix uns punts més a l'alça.

 

 

 Tanmateix, no tot està perdut quan parlem dels beneficis que pot lliurar l' immigració al països d'acollida. Si al 1998, només el 28% dels joves pensaven que l'arribada d'estrangers a les nostres fronteres  era un fet positiu pel país, ara el 48% dels joves  ho creuen

 El sondeig publicat per l'institució mostra algunes contradiccions. En quant a l'opinió dels joves en el mercat laboral, el fenòmen migratori i la política de immigració.

Per què  el 31% dels joves creuen que els immigrants obstaculitzen l'accés al mercat de laboral, i el  91%  defensa la llibertat de qualsevol persona a viure i treballar, a qualsevol país?

Si un 68% dels joves creuen que hi han masses immigrants, per què la gran majoria es mostra favorable a què els estrangers afincants a Espanya puguin gaudir d'ajudes socials, reagrupar la seva família, obtenir la nacionalitat i fins i tot votar a les eleccions?

En efecte,  són contradiccions que no ens  donen  cap  solució a una situació  clarament destacable. L'immigració és  un fenòmen relativament nou al nostre país, i la dedicació  i l'esforç per assumir-la no depèn només de les institucions sinó de tots els ciutadans, tant de pares com a  fills.  

Comparteix

Facebook
Twitter
LinkedIn

Últimes notícies

A Twitter

Articles Relacionats

SegondaRondaCrowd
Entrevista rtve plau cafe idees
¿Cómo funciona el racismo?