La presència de persones immigrades als informatius se centra en l

 Segons l’informe elaborat pel Consell Audiovisual de Catalunya (CAC) "La presència de la immigració en la informació”, la meitat de les noticies televisives que tracten temes relacionats amb la immigració pertanyen a l’àmbit policial o judicials.

Aquest document analitza els teleinformatius emesos durant el gener, el febrer i març de l’any 2009 a les quatre televisions d’àmbit català – TV3, 3/24, TVE a Catalunya i 8tv, i dos d’àmbit local de la capital catalana – Barcelona TV i Canal Català de Barcelona-.

L’informe demostra que les persones immigrades tenen un 2’8% de temps de paraula als i informatius, mentre que la seva presència real a la societat catalana se situa al voltant del 15% i el seu temps de paraula se centra en l’àmbit temàtic de ‘Societat’. El més destacable i preocupant de l’estudi és que produeix un sobredimensionament dels aspectes conflictius de la immigració, així com una certa espectacularització de les notícies i un etiquetat de les persones al seu lloc d’origen.

A més a més, tal i com ha anunciat anteriorment la meitat de les noticies que tracten específicament temes relacionats amb la immigració són d’àmbit judicial o policial, les principals temàtiques d’aquestes noticies són per agressions racistes, terrorisme internacional a Espanya, delictes comesos contra persones immigrants i delictes comesos per persones immigrants. Així doncs, els informatius de televisió donen més presència com problema a les persones immigrades que no com a víctimes.

  Característiques de l'informe

Comparteix

Facebook
Twitter
LinkedIn

Últimes notícies

A Twitter

Articles Relacionats

EntrevistaCheikhPublico
Noticia la directa