La xenofòbia del PP

Doncs sí, Sr. Fernández, és xenòfob i, encara que a vostè no li importi que li diguem, li tornem a repetir.
El Sr. Fernández ha trencat totes les barreres. Sense vergonya i sense por –com porta repetint tota la campanya electoral- no és que hagi parlat d’immigració no, és que ha parlat obertament de xenofòbia. Després de sis dies, s’ha posicionat on ell mateix ha volgut: com a xenòfob. No li importa reconèixer-ho, no li importa que ell i el seu partit siguin catalogats de xenòfobs. Ni a ell personalment, ni a la plana del seu partit que no només no ha rectificat cap declaració d’aquest senyor sinó que han defensat el seu discurs i altres iniciatives com la del DVD del PP de Badalona.
Sr. Fernández Díaz, recordi:

  • La paraula xenofòbia es defineix com a odi als estrangers.
  • La paraula racisme implica qualsevol discriminació, segregació, exclusió d’un col•lectiu o persona per qüestió d’origen ètnia, cultura o religió.
  • La lluita contra el racisme i al xenofòbia queda inclosa en la Declaració Universal dels drets Humans en el seu preàmbul: “considerant que el reconeixement de la dignitat inherent i dels drets iguals i inalienables de tots els membres de la família humana és fonament de la llibertat, la justícia i la pau en el món”. I en el seu segon article: tots els éssers humans neixen lliures i igual en dignitat i drets. Tothom té tots els drets i llibertats proclamats en aquesta Declaració sense cap distinció d’origen, ètnia, color de pell, sexe llengua.

Així contràriament al que vostè afirma de que no l’importa que li diguin xenòfob, per SOS Racisme-Catalunya acusar-lo de xenòfob i de promoure la fractura social és molt greu. Aquesta acusació comporta que el Partit popular està violant els paràmetres democràtics. La xenofòbia i la democràcia són realitats oposades! La xenofòbia és contraria al respecte als Drets Humans! La xenofòbia va ser el germen del nazisme!
Ideològicament el discurs fet pel Partit Popular en aquesta campanya electoral es situa al mateix nivell que el de el Front Nacional a França. Aquest fet té repercussions molt serioses en l’àmbit català. D’una banda, el PP pren l’espai a la Plataforma per Catalunya i consolida així la voluntat de vertebrar el seu discurs i polítiques entorn de la xenofòbia. Ho repetim, aquest pas fet pel PP mostra la manca de respecte al sistema democràtic.
Els arguments utilitzats pel candidat ja els coneixem i han estat rebatuts en incomptables ocasions: situa a la immigració com a culpable de les mancances socials; també com una amenaça per a la identitat; vincula immigració amb delinqüència i terrorisme, fomenta la Islamofòbia i l’estigmatització de les persones immigrades sense papers.
Però ara aquest discurs s’ha transformat en propostes concretes: “canviar el sistema d’empadronament perquè els immigrants ho tinguin més difícil per accedir als serveis socials”; “coordinar els cossos policials per expulsar de la ciutat els immigrants en situació irregular”; “condicionar els permisos per obrir oratoris a saber qui hi ha al darrera, qui els financïa i quin tipus d’ensenyament es farà en elles”; i descaradament afirmar “que prefereix la mà d’obra (només mà d’obra) d’Amèrica Llatina per la seva cultura i religió”. Totes elles són una vergonya. Barregen la xenofòbia i la demagògia amb l’alarma social i la confrontació pels recursos entre nacionals i estrangers. Són pura dinamita per la convivència.
I el Sr. Fernández encara té el valor d’afirmar “No es que sus valores y cultura estén alejados de los nuestros, es que son claramente contradictorios muy a menudo”. Miri, per sort a la societat catalana hi ha moltes persones que no comparteixen els valors que vostè defensa darrera d’aquest posicionament xenòfob. Moltes persones, nacionals o no, que creuen que cal preservar la democràcia i per tant, el respecte als drets humans, la igualtat de drets i d’oportunitats i la no-discriminació. Aquests valors està clar que vostè no els comparteix. Per tant, tingui una mica de decència i no ens vulgui prendre el pel amb tant poca vergonya, fent-se “el defensor d’uns valors compartits per la societat catalana”, perquè desenganyis no és així.
Membres del Partit Popular, són conscients del que estan fent? Són conscients de la crispació que generen per obtenir uns bons resultats a les urnes? Srs. Del PP la dignitat de les persones no la dona el seu origen ètnic, ni molt menys tenir o no tenir papers, la dignitat de les persones la formen el seus valors i actituds que es veuen reflectides en les seves aportacions constructives a la societat. I sincerament la seva estratègia electoral comporta una veritable manca de dignitat i ètica incompatible amb un partit fins ara de tradició democràtica i que aspira a governar.
La situació és molt greu, per això des de SOS Racisme-Catalunya demanem als partits polítics que tenen realment interioritzat la importància de viure en democràcia una resposta democràticament bel·ligerant al Partit Popular. I fem una crida a la ciutadania perquè abans de votar reflexioni sobre quins partits respecten el joc democràtic i quins posen en perill la convivència de forma gratuïta i sense la més mínima vergonya de ser titllats de xenòfobs.
SOS Racisme Catalunya
23 de maig de 2007

Comparteix

Facebook
Twitter
LinkedIn

Últimes notícies

A Twitter

Articles Relacionats

SegondaRondaCrowd
Entrevista rtve plau cafe idees
¿Cómo funciona el racismo?