#NOTÍCIA: CCOO aprova resolució pel tancament dels CIE

ManelClemente (22)El sindicat CCOO de Catalunya va presentar recentment en roda de premsa la resolució de la seva Comissió Executiva sobre els centres d’internament d’estrangers (CIE), que va tenir lloc al novembre. La resolució explica el context de l’existència dels CIE, explica els passos realitzats per tenir més informació sobre aquests espais (anàlisi de dades del CITE-CCOO, entrevistes i fins tot una visita al centre situat a la Zona Franca) i el seguiment als actes de la campanya Tancarem el CIE de Barcelona.
En l’apartat final, fa propostes que aposten pel tancament dels CIE. Tot seguit, les reproduïm:
-Des de la nostra postura ferma que no es pot privat de llibertat persones que no han comés cap delicte, reclamem una revisió en profunditat del sistema de gestió de les expulsions i repatriacions, ja que el model actual del CIE és absolutament inadequat perquè atempta contra els drets fonamentals de les persones.
-En aquest sentit, creiem que s’ha de plantejar un tractament diferenciat de les persones acabades d’arribar a l’Estat espanyol provinents dels centres d’estada temporal d’immigrants (CETI) amb dificultats de ser expulsades per ser indocumentades o de països sense conveni de repatriació.
-Considerem que cal dotar aquestes persones d’un permís de residència provisional de tres mesos i vincular-les a projectes d’integració social promoguts per ONG de reconegut prestigi.
-Considerem que l’internament de les persones en situació irregular, tal com diu la jurisprudència recent del Tribunal Suprem, ha de ser una mesura excepcional, i per tant, cal analitzar detalladament les circumstàncies concretes de cada cas a l’hora de sol·licitar l’internament o autoritzar-lo. En aquest sentit, és molt important tenir en compte el principi de proporcionalitat.
-Demanem al Consell General del Poder Judicial que emeti una recomanació als jutges perquè tinguin en compte el nivell d’arrelament social de les persones, l’entorn familiar o l’absència d’antecedents penals abans d’autoritzar l’internament.
-Cal prioritzar les mesures alternatives a l’internament, ja previstes en la legislació vigent (presentació periòdica davant autoritats, residència obligatòria en un determinat lloc, retirada del passaport o qualsevol altra mesura que el jutge trobi convenient).
-Cal agilitar al màxim els procediments administratius en el casos d’expulsions judicials o d’expulsions administratives per via judicial per garantir la màxima celeritat possible. D’altra banda, el jutge o tribunal que substitueix la pena s’hauria de coordinar amb la brigada d’expulsions de la policia nacional per tal d’assegurar la possibilitat real de portar a terme l’expulsió per evitar l’internament si aquesta expulsió no és possible.
-Creiem que un nou sistema de gestió de les expulsions i les repatriacions no ha de recaure en les mans del Ministeri d’Interior ni ha d’estar regit amb criteris policials ni per part de membres dels cossos de seguretat de l’Estat, sinó per personal amb la preparació adequada per a la funció a desenvolupar. En aquest sentit, correspondria a la policia la vigilància de l’exterior dels CIE i la gestió de la convivència interna hauria d’estar en mans de personal especialitzat en intervenció social.
-S’ha de millorar l’actual reglament de gestió dels centres d’internament i resoldre les mancances detectades.
-És necessari reforçar el control judicial dels CIE, amb la presència d’un agent judicial permanent en els centres.
-S’ha d’implementar de manera immediata el Servei d’Orientació Jurídica (SOJ)de l’ICAB dins del CIE de Zona Franca.
-Considerem que s’han d’establir els mecanismes necessaris per millorar la transparència informativa i per garantir l’accés als CIE a les institucions, entitats i organitzacions que vetllen pels drets humans.
-Reclamem adopció de mesures de flexibilització dels requisits de renovació de les autoritzacions o d’accés a la regularitat mentre es mantingui la greu situació de crisi i les elevades taxes d’atur actuals que dificulten l’accés a la regularitat i incrementen la irregularitat sobrevinguda cosa que provoca que moltes persones puguin acabar internades en un CIE i siguin expulsades (sempre que es donin les circumstàncies dels art. 53, 54 i 57 de la Llei d’estrangeria).
Fotografia de portada: Manel Clemente
 
 

Comparteix

Facebook
Twitter
LinkedIn

Últimes notícies

A Twitter

Articles Relacionats

PresentacióInforme2023
fotonoticiacat
Oferta Laboral - Web (2)