#NOTICIA: La fi de la sanitat universal i gratuïta?

Aquest 31 de març finalitza el plaç que va donar la Generalitat de Catalunya per a què les persones que perdrien el dret a assistència sanitaria amb el Decret de Llei espanyol regularitzessin la seva situació amb el Departament de Salut de Catalunya. Tot i així, es calcula que més de 10.000 persones quedaran desateses, també persones de col·lectius vulnerables com menors i dones embarassades, segons hem detectat des de diferents entitats. Per tal d’evitar-ho i de pal·liar les greus conseqüències de les retallades en sanitat, organitzacions, moviments socials i professionals ens hem organitzat en una Platafarma per una Atenció Sanitària Universal (@pasu_cat).

El Govern Espanyol va aprovar el Decret – Llei 16/2012 el passat setembre, abolint la universalitat de l’accés a l’atenció sanitària. La Generalitat es va desmarcar d’aquesta mesura discriminatòria i va emetre una instrucció (10/2012) que ampliava els criteris del Decret-Llei i donava de plaç fins el 31 de març del 2013 per regularitzar la situació de les persones afectades. En aquests mesos s’han detectat problemes i entrebancs diversos per evitar que aquestes persones no perdessin la seva targeta sanitària. Tanmateix hi ha hagut manca d’informació, tant a persones usuàries com a professionals de la salut, i manca de coordinació entre les diferents administracions competents (CatSalut, Institut Nacional de la Seguretat Social, etc.).
Per altra banda, la Instrucció 10/2012 de la Generalitat vincula l’atenció sanitària a l’empadronament, i fa una distinció entre els i les pacients segons el temps d’empadronament (menys de 3 mesos, no té dret a accés; fins a un any, accés només a atenció primària; més d’un any, dret a atenció d’especialistes), de manera que igualment trenca el concepte d’universalitat.
Per aquest motiu organitzacions, moviments socials i professionals de la salut ens hem organitzat per vetllar pel compliment del dret universal de protecció i accés a la salut a Catalunya. Per una banda, volem demanar al Govern de Catalunya que garanteixi l’atenció a totes les persones que resideixen a Catalunya, independentment de la seva situació administrativa ni el temps que fa que hi estan empadronades, especialment aquelles persones que es troben en situacions de vulnerabilitat social. Demanem als professionals del món de la salut que compleixin el seu jurament hipocràtic i donin atenció a totes les persones que ho necessitin (manual de desobediència preparat per personal de medicina). I, molt important, als responsables dels municipis, que vetllin pel dret dels ciutadans i ciutadanes a empadronar-se.
Per una altra banda, hem creat un Observatori amb l’objectiu de recollir els casos de vulneració del dret a l’atenció sanitària. Mitjançant un senzill formulari podreu fer arribar el vostre cas o del que en tingueu coneixement, per tal que el poguem gestionar (en cas necessari) i organitzar un recull el més complert possible de tots els casos afectats per aquesta normativa injusta i discriminatòria.
Trobareu més informació a:

Comparteix

Facebook
Twitter
LinkedIn

Últimes notícies

A Twitter

Articles Relacionats

CartelEventoCrowdSOS
Entradas_MEDIDASWEB
photo_2024-04-24_13-32-18