Pel dret a vot de les persones migrades

Des de SOS Racisme considerem que als immigrants se’ls exigeixen tots els deures però no tenen tots els drets. Si lluitem per una veritable integració dels immigrants, el reconeixement legal del dret al vot és necessari.

Mig ciutadans?

Per què a una part de la nostra societat, la població immigrada, se li neguen els drets polítics? Estem parlant de ciutadans i ciutadanes que viuen i treballen a Catalunya. En ciquant a les obligacions no es fa cap distinció entre població autòctona o immigrada, tothom ha de pagar els impostos; però alhora de parlar dels drets és quan es fa la distinció, els immigrants no poden participar en l’elecció dels responsables polítics ni tampoc poden presentar-se com a candidats. Els immigrants són en aquest sentit “mig ciutadans” i cal lluitar per a que siguin plens ciutadans, amb tots els seus drets i deures. Actualment, en el nostre sistema democràtic no es pot parlar d’un veritable sufragi universal perquè s’exclou a una part cada cop més significativa de la població. Aquesta marginació resta legitimada per la nostra “democràcia” però no respon a un concepte que va lligat a la DEMOCRÀCIA: la universalitat dels drets.

Europa i més enllà

Ja es va avançar un pas a l’Estat Espanyol quan es va reconèixer el dret al sufragi actiu i passiu a les eleccions municipals als estrangers sempre i quan hi hagi reciprocitat amb el seu país d’origen. Cal avançar molt més perquè a la pràctica estem parlant exclusivament de residents de determinats països europeus. En canvi, països com Noruega, Dinamarca, Suècia, Holanda o Irlanda ja reconeixen el dret a vot de tots els immigrants a les eleccions municipals. En el Parlament Europeu s’han fet propostes en aquest camí i a Catalunya cal dir que molts municipis catalans s’han pronunciat a favor del dret al vot de les persones immigrades. La proposta està sobre la taula, ara cal una bona empenta. De la mateixa forma que la Constitució i la legalització espanyoles s’han adaptat a la realitat europea en aquesta qüestió, cal realitzar una adequació a la realitat immigratòria de la nostra societat.

Parlar d’integració és parlar del dret al vot

La discriminació de fet que pateixen els estrangers desapareixerà a mesura que desapareguin també les discriminacions legals que els afecten actualment. Aconseguir una plena igualtat de drets és un objectiu bàsic contra el racisme i la xenofòbia. No podem pretendre que hi hagi una integració real de la població immigrada si la llei és la primera en discriminar a aquesta part de la societat.

Què proposem des de SOS Racisme?

  • Reconèixer el dret al sufragi a totes les persones residents estrangeres majors de 18 anys.
  • Eliminar el requisit de nacionalitat per poder gaudir del dret al vot i, per tant, equiparar els drets entre ciutadans comunitaris i no comunitaris.
  • Poder justificar la residència amb l’empadronament municipal.

Per poder fer realitat aquesta proposta, demanem:

  • Que els partits polítics es pronunciïn públicament a favor del dret al vot.
  • Que tots els municipis catalans aprovin una resolució a favor de la qüestió.
  • Que el Parlament de Catalunya voti a favor d’una proposta de llei per atorgar el dret al vot als immigrants i que s’elevi la proposta al Parlament Espanyol.

Comparteix

Facebook
Twitter
LinkedIn

Últimes notícies

A Twitter

Articles Relacionats

SensiSOSWEb1 (1)
photo_6026273325052969604_y
BannerWebRecopNoticias