REVISIó DE LA LLEI D'ESTRANGERIA

 Celestino Corbacho,  ministre de treball i immigració  modificarà  tres dels articles més  polèmics de l’avantprojecte de la reforma de la Llei d’Estrangeria.  

 

 

No es sancionarà  a aquells que prestin ajuda humanitària  a immigrants il·legals a través de les ONG’s.La repatriació dels menors  no s’executarà immediatament, aquests tindran el dret a ser escoltats abans de ser retornats i els Centres d’ Internament  per Estrangers, estaran regulats per una normativa  i un règim  específic.  

Sense dubte, han estat  els preceptes més criticats pels sectors jurídics, les ONG i les associacions d’immigrants.  Recordem que  la persecució  a qui exercís ajuda humanitària es tipificava amb una infracció  greu que podia arribar   fins els  10.000 euros. 

La llacuna legal que “regula “els CIES  actualment, aborda els límits de l’estat de dret i democràtic espanyol, i la repatriació de menors immigrants  atenta contra els drets  fonamentals. 

El Consell general del Poder Judicial i el Consell General d’ Advocats va  recomanar  reforçar els drets dels menors a la Llei.  El (CGPJ) aprovà un informe relatiu a l’avantprojecte,  que constata la necessitat d’adaptar la normativa amb la legislació europea, per salvaguardar  l’exercici dels drets fonamentals dels estrangers.

Comparteix

Facebook
Twitter
LinkedIn

Últimes notícies

A Twitter

Articles Relacionats

EntrevistaCheikhPublico
Noticia la directa