#Empadronament

EMAPADRONANTRIPOLL
Negar el padró
El padró: la porta tancada als drets