#Empadronament

Negar el padró
El padró: la porta tancada als drets