#impunitat

Racisme Policial _ Impunitat
Muntatge their names i ciutat justícia
Autoria: RUIDO Photo