#Perfilació racial

La Federació SOS Racisme presenta Informe Anual 2022(1)