Mas retalla els mínims. Un pas més en la destrucció de l'Estat de Drets.