En suport al Codi Ètic de la Policia de Catalunya

Una de les prioritats de SOS Racisme-Catalunya és col•laborar en el desenvolupament i consolidació d’un model d’administració pública respectuós amb els drets humans, allunyat de tota mena de discriminació i específicament de la discriminació per motius d’ètnia, origen, religió o color de pell. Considerem que la discriminació racial i xenòfoba no pot tenir cabuda en el sí de les administracions públiques, ja que les mateixes són i han de ser instruments al servei de tothom. En aquesta lluita, des de SOS Racisme Catalunya considerem que el Codi ètic de la Policia de Catalunya és una bona eina i per això el recolzem.
El Codi Ètic de la policia fonamenta el seu contingut en principis i drets recollits a la Constitució espanyola, en normes d’àmbit estatal i d’àmbit autonòmic en vigor, en textos de Nacions Unides i en altres instruments internacionals, molt especialment en el Codi Europeu d’Ètica de la Policia, recomanat pel Consell d’Europa. És per tant un recull de principis, de normes i de criteris d’actuació que ja estan en vigor. Des d’aquesta perspectiva, la seva principal aportació és la de sumar i fer explicites les garanties per les persones usuàries dels serveis policials, pel conjunt de la ciutadania, i també pels propis agents de policia.
El Codi Ètic també és un instrument beneficiós pels usuaris directes dels serveis policials. Articula criteris d’actuació, d’atenció i acolliment de les persones que han estat víctimes de delictes.; partint d’una clara consciència de les dificultats que aquestes persones experimenten i de les seves necessitats, i reflecteixen la voluntat d’evitar les experiències negatives que pot comportar el pas de les víctimes per un sistema penal que es mostri insensible i que no respongui a les seves expectatives.
Per altra banda, en recollir les garanties que en aquest moment estan disperses en principis constitucionals, jurisprudència i altres normes el Codi també pot ser útil a les persones aturades, escorcollades, identificades o detingudes per la policia. En detallar com s’han de dur a terme aquestes actuacions policials, el Codi serveix alhora com a catàleg de bones pràctiques pels agents de policia i com a garantia de defensa per les persones que entren en contacte amb aquests agents en ser identificats, escorcollats o detinguts.
El Codi Ètic pot ser un instrument útil en una societat com la nostra, diversa, complexa i canviant; en la seva tasca diària els agents de policia tenen un marge de discrecionalitat que han d’utilitzar amb professionalitat d’acord amb els principis enunciats de manera molt genèrica a la Constitució i altra legislació espanyola rellevant. És una eina per treballar contra la impunitat que sovint tenen certes actuacions dels cossos de seguretat.
És per tot això que considerem important que el Codi Ètic tiri endavant tot i els entrebancs amb els que es troba; perquè és fonamental en la construcció d’una societat que vetlli pels drets humans.
Barcelona, maig del 2010
SOS Racisme-Catalunya

Comparteix

Facebook
Twitter
LinkedIn

Últimes notícies

A Twitter

Articles Relacionats

photo_2024-04-15_09-32-08
PresentacióInforme2023
fotonoticiacat