#franquisme

el racisme i la vida1
12O Res a celebrar