#12 d’octubre

Somos resistencia anticolonial 12O
Autoria desconeguda. Font: llibertat.cat
Crisi humanitària
el racisme i la vida1