#AixòésRacisme

És una campanya per visibilitzar i denunciar les discriminacions racistes que trobem al nostre voltant. En un moment en què els conflictes fronterers estan a l’ordre del dia, no podem oblidar les discriminacions que també es produeixen portes endins, als carrers i institucions. Algunes vegades són situacions visibles per tothom. D’altres, ens passen desapercebudes. Ja sigui perquè no les veiem, perquè les persones afectades no les denuncien o perquè són situacions racistes que hem assumit i normalitzat.

La invisibilització del racisme no ens permet avançar cap a una societat justa i igualitària. Revisar tant les estructures racistes a gran escala com els mecanismes opressors que s’activen a nivell individual quan s’ocupa una posició de privilegi és indispensable per començar a transformar alguna cosa. #AixòésRacisme pretén:

  1. VISIBILITZAR les discriminacions que ens passen més desapercebudes i les lluites de les persones que denuncien el racisme que pateixen.
  2. ARGUMENTAR I DEBATRE perquè considerem algunes situacions discriminatòries.
  3. DONAR EINES innovadores i creatives per lluitar contra les discriminacions racistes.

Segueix la campanya a les xarxes socials!

i fes servir l'etiqueta #AixòésRacisme per denunciar el racisme invisibilitzat

(Twitter, Facebook i Instagram de l’entitat)

Accions

Discurs polític racista

Concurs: “Quina persona o partit ha dit o ha fet…?”

El racisme surt de festa

Sèrie de microrelats sobre l’aplicació racista del dret d’admissió

Canvia de pell

Descobrim la islamofòbia quotidiana a través de les ulleres de realitat virtual

Esclavitud sin Comillas

Acció fotogràfica per denunciar l’explotació laboral al s. XXI

Experiment social amb càmera oculta

Vianants reaccionen davant d’una discriminació racista

Reflexions i anàlisi

Videoteca

Agresión por parte de un vecino a un grupo de jóvenes migrantes. #AixòésRacisme

¡Visibiliza, denuncia, actúa! Ignorar el racismo ayuda a perpertuarlo. Campaña de denuncia elaborado por el grupo de activistas Això és racisme. #ConfinaElracismo #DenunciaElRacismo #QueSeVeaElRacismo

¿Sabes identificar el discurso político racista? Municipales #26M #AixòésRacisme

“¿Qué persona o partido ha dicho o ha hecho…?” con este concurso, el grupo de trabajo #Aixoesracisme sale a la calle para descubrir si los vecinos y las vecinas de Barcelona conocen el discurso político de los partidos, a menudo racista. Tal y como se ve en el vídeo, el discurso racista y la práctica política van de la mano, y no incumben sólo a partidos conservadores o “de derechas”, sino que es una realidad transversal.

Tu també tens els mateixos problemes per sortir de festa? #elracismesurtdefesta

Les excuses són diverses, però la causa sempre és la mateixa: criteris racistes a l’hora d’aplicar el dret d’admissió. Les denúncies per discriminació en l’accés a locals d’oci no paren de crèixer i ni els jutjats ni les administracions donen solucions. Per aquest motiu, el grup d’activistes #AixòésRacisme engeguem la campanya #elracismesurtdefesta, una sèrie de cinc microrelats que mostren discriminacions habituals en l’oci nocturn.

“El trabajo temporal es una falta de respeto al ser humano” Esclavitud Sin Comillas #AixòésRacisme

Testimonio en el marco de la acción #EsclavitudSinComillas, que busca visibilizar como en pleno siglo XXI, en España, la Ley de Extranjería y el racismo institucional permiten la explotación laboral de personas en beneficio del sistema capitalista-colonialista-patriarcal.

Log in with your credentials

Forgot your details?