#dret d’admissió

sentencia-652x300
dRETADMISSIÓ_mansentrada
elnegrenoentra